NCBR/PARP
WSPARCIE W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA

WKŁAD MERYTORYCZNY

Zapewniamy wsparcie w zakresie m.in.:

 • określenia nowych i innowacyjnych cech produktu
 • opracowania analizy patentowej oraz stanu nauki z zakresu przedmiotu wniosku
 • opisu prac badawczo-rozwojowych koniecznych do realizacji przedmiotu wniosku
 • doboru zespołu w zakresie niezbędnych kompetencji
 • określenie i przygotowanie ryzyk w projekcie
 • określenie i przygotowanie wymaganych zasobów technicznych
 • przygotowanie kosztów bezpośrednich wymaganych do realizacji projektu
 • określenie i przygotowanie wymaganego podwykonawstwa

RECENZJA WNIOSKU

Sprawdzimy m.in. czy:

 • prace przewidziane we wniosku są prawidłowo opisane i przypisane do właściwych kategorii
 • przeanalizujemy kompetencje zespołu i sprawdzimy potencjalne ryzyka w projekcie
 • sprawdzimy opis rezultatów każdego etapu ("kamienie milowe")
 • przygotujemy Cię do rozmowy z ekspertami w ramach oceny wniosku ("panel ekspertów")
 • przeanalizujemy zasoby techniczne, koszty bezpośrednie i czy nie pominięto istotnych składników wymaganych do realizacji projektu a także wiele innych elementów wniosku powiązanych z realizacją projektu.